WIP – West Coast Swing Intensives in Prague

WIP – West Coast Swing Intensives in Prague

(English version below)

🇨🇿
Ahoj!
Již 4 roky jsme v Praze neměli WCS tanečníky světové úrovně… Řekli jsme si, že už nastal čas to napravit! 🤩 Rádi bychom vás tedy pozvali na první WIP (West Coast Swing Intensives in Prague) se Sylvainem Pelé a Tepi Jeřábkovou.

Sylvain je skvělý All-Stars tanečník z Paříže a naši úžasnou sousedku z Brna Tepi přece ani nemusíme představovat! 😍 Během sobotního odpoledne se můžete těšit na 4,5 hodiny workshopů pod jejich vedením, kdy z nás jistě vymáčknou maximum. Skvěle nastartovanou sobotu zakončíme večerní párty.

Nedělní program je pak čistě na vás – nemusíte rušit obědy u babiček, můžete si projít naši krásnou Prahu a komu bude málo, může si objednat i individuální hodiny s lektory.

Pojď do toho s námi, tohle se v Praze neděje každý víkend!

📆 Datum: sobota 18. dubna 2020

🕣 Čas: 12:30 – 17:30, celkem 3 bloky po 90 minutách se zvyšující se úrovní. Od 20:00 pak bude následovat párty (detaily budou ještě upřesněny).

✅ Úroveň: je nutné mít absolvovaný základní kurz, tj. základní sixcountové figury a whip.

✅ Obsah: naučíme se základní i pokročilejší technické principy a jejich aplikace v kombinacích.

✅ Program:
12:30 – 14:00 – Basic, to je základ, a ne nuda.
14:15 – 15:45 – Bez techniky ani ránu.
16:00 – 17:30 – Složitější variace? To nás nezastaví…

👥 Lektoři: Sylvain Pelé & Tereza Tepi Jeřábková

🏠 Kde: Taneční škola Voila, Školská 1736, 110 00 Nové Město

💲 Ceny:
– full pass: do 31.3. 1100 Kč/os (44 €/os), od 1.4. 1400 Kč/os (56 €/os)
– 1 lekce: 400 Kč/os (16 €/os)
– 2 lekce: 750 Kč/os (30 €/os)
– párty: platba na místě, cena bude upřesněna (full pass má párty v ceně)

📝 Přihlášky: https://forms.gle/qc12W8kQGvSebqYw6

❗️ Zachováváme poměr followerek a leadrů – proto preferujeme přihlášení v párech. Samotné followerky i leadeři budou umístěny na čekací listinu a zařazeny až podle počtu přihlášených leadrů a celkového počtu účastníků.

📍 Bude samozřejmě i možnost individuálních lekci u obou lektorů.

—————————————————————–
️🇬🇧️
Hey there!
We had no world-class WCS dancers in Prague for almost 4 years … We thought it was time to fix it! 🤩 We would like to invite you to the first WIP (West Coast Swing Intensives in Prague) with Sylvain Pelé and Tepi Jeřábková.

Sylvain is a great All-Stars dancer from Paris and we don’t even have to introduce our amazing Tepi, neighbour from Brno! 😍 You can look forward to 4.5 hours of workshops under their leadership and lots of fun. We will end the day with a party.

The Sunday program is entirely up to you – you do not have to cancel family lunches, you can explore our beautiful Prague and enthusiasts can order their private lessons with the teachers.

Join us, this is not happening every weekend in Prague!

📆 Date: Saturday April 18th 2020

🕣 Time: 12:30 – 17:30, 3 classes, each 90 minutes (with increasing difficulty). Party will start at 20:00 (details will be specified soon).

✅ Level: classes for those who are comfortable with 6 basic patterns and whip.

✅ Content: you will learn basic and advanced west coast swing technical principles and their application in combinations.

✅ Schedule:
12:30 – 14:00 – Basic is the basis and it is not boring.
14:15 – 15:45 – You won’t get far with no technique.
16:00 – 17:30 – We rock the hard stuff.

👥 Teachers: Sylvain Pelé & Tereza Tepi Jeřábková

🏠 Venue: Taneční škola Voila, Školská 1736, 110 00 Nové Město

💲 Prices:
– full pass: before 31.3. 44 €/person, after 1.4. 56 €/person
– 1 class: 16 €/os
– 2 classes: 30 €/os
– party: payment on the spot, the price will be specified soon (party is included in full pass)

📝 Sign up form: https://forms.gle/qc12W8kQGvSebqYw6

❗️ We keep the ratio of followers and leaders, therefore we prefer the couple registration. Otherwise both single followers and leaders will be placed on the waiting list and allowed to attend the class according to the number of leaders and the total number of participants.

📍 There will be the possibility of individual lessons with both teachers.

Detaily

Začátek v

18.4.2020 - 12:30

Konec v

17:30

Cena

1,10 Kč

Kategorie akcí

Česká akce, WCS Prague

Místo konání akce

TŠ Voila – Můstek

Školská 1736
Praha
Czech Republic
110 00
Zobrazit mapu